Seznámení
s řečníky

Řeknou vám vše
o technologiích a vodíku

prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

Expert na vodíké technologie

Ing. Petr Mervart

MPO, zmocněnec pro vodík

Mgr. Jan Sochor

HYTEP